Activitats HomeClass

Classes a Domicili per nens i adults:

  • Durant la durada hi ha un procés de valoració de qualitat
  • Sempre es farà la classe
  • Docents llicenciats i donats d'alta
  • Amb la nostra metodologia: cada classe inclou Tècniques d'estudi i BrainGym
  • Plataforma tecnològica de seguiment de l'evolució de l'alumne
  • Servei de dubtes 24h telemàtic

REFORÇ ESCOLAR

IDIOMES

CIÈNCIES

LLETRES