Les Nostres Villages


Village Family

Village Activitats


Village Serveis

Village Cultural

Village Sport


Village Niu ha nascut amb els estàndards de la nova escola bilingüe tecnològica com una associació de lleure sense ànim de lucre d'activitats i serveis de lleure educacionals i culturals i obtenint el registre com Escola de Lleure Educacional per part del Departament de Joventut de la Generalitat. 


Una nova metodologia de centre de formació que aglutina:

  • Immersió lingüística en anglès
  • Noves Tecnologies
  • Els millors acpectes de les metodologies de la Nova escola: Montessori, Waldforz, Doman, Dalcrozze, Harkness i Gardner 
  • Les 5 disciplines educatives, procedents dels EEUU:  Science (ciència), Technology (tecnologia), Engineering (enginyeria), Art (art) i Mathematics (matemàtiques) : STEAM + Robòtica i Música = STREAM
  • Intel·ligències Múltiples


Avui en dia s'ofereixen activitats per les etapes  COMUNITAT INFANTIL (de 18 1 36 mesos), CASA DE NENS (de 3 a 6 anys), EL TALLER (de 6 a 9 anys) i L'AULA (de 9 a 12 anys).